Saturday, 13 August 2011

Ποντίκι » ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΝΤΙΚΙ » BLOGGERS [4.8.2011]

Υπογράφει το http://environmentfood.blogspot.com

[Πράσινο Ποντίκι, 4.8.2011]

 

thumb
1 ΜΑΛΙΑΚΟΣ
Τον Μάη του 2009, είχαμε τον µαζικό θάνατο ψαριών στον Μαλιακό κόλπο. Τότε σηµείωνα στο ιστολόγιο «Τι Μαλιακός, τι Ασωπός». Τούτος ο µαζικός θάνατος είχε τα αίτιά του σε προβλήµατα γνωστά στην πολιτεία και ήταν ένα σοβαρό χτύπηµα στο εισόδηµα των ψαράδων της περιοχής. Υπολειτουργούντες βιολογικοί καθαρισμοί, κατάχρηση φυτοφαρµάκων, ανύπαρκτη διαχείριση αποβλήτων από σφαγεία, τυροκομεία και ελαιοτριβεία, διάτρητο σύστηµα ελέγχων και προστίµων. Ο ρυπαίνων όχι µόνο δεν πληρώνει, αλλά συνεχίζει να ρυπαίνει πληρώνοντας απλά ένα πρόστιµο -χάδι. Έτσι, οι πραγµατικοί ένοχοι µένουν στο απυρόβλητο της πολιτείας. Η αλιεία σε λίγο θα είναι ένα µουσειακό επάγγελµα. Και όλα αυτά σε µια χώρα που θέλει να ζει από τον τουρισµό…
2 ΜΕΣΣΑΠΙΑ
Στην Κεντρική Εύβοια, στην περιοχή της Μεσσαπίας, ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώµιο στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα την άνοιξη του 2009. Έτσι η Μεσσαπία έγινε ο δεύτερος Ασωπός. Εκεί έχουμε ένα εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο που γίνεται δέκτης παράνοµων τοξικών αποβλήτων. Μερικοί παρανοµούντες έχουν σκαρφιστεί πρωτότυπες µεθόδους: υπαίθριες γούρνες απόρριψης αποβλήτων ελαιοτριβειών (φωτό). Μια µαύρη ανοικτή πισίνα που προσκαλεί για παράνοµη απόρριψη τοξικών αποβλήτων. Όλα αυτά είναι γνωστά στο ΥΠΕΚΑ, αλλά η αποκατάσταση του περιβάλλοντος αργεί εν καιρώ µνηµονίου… Το πόσιµο νερό της ΕΥ∆ΑΠ θα φτάσει στη Μεσσαπία σε 3 χρόνια… Είναι τυχαίο που τόσο ο Μεσσάπιος (ο ποταµός της Μεσσαπίας) όσο και ο Ασωπός κατάγονται από τον Ποσειδώνα, όπως µας διαφωτίζει ο καθηγητής του Γυµνασίου Ψαχνών ∆ηµήτρης Μπαρσάκης (http://www.scribd.com/dbarsakis);3 ΣΚΥΡΟΣ
Σε πολλά νησιά (στη φωτογραφία είναι η Σκύρος) µπορούµε ήδη να βρούµε µπλε κάδους για ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. Αυτή η δράση έχει πολλαπλά οφέλη: λιγότερα απορρίµµατα για τις εναποµείνασες χωµατερές ή τους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες αλλά και έσοδα για τον τοπικό ΟΤΑ. Απορίας άξιο παραµένει πώς γίνεται και δήµοι κοντά στην Αθήνα δεν έχουν ακόµα βρει τον τρόπο να εγκαταστήσουν τέτοιους κάδους. Τόσο δύσκολο τους είναι να συνάψουν µια σύµβαση; Μια σύµβαση που θα τους φέρει έσοδα αλλά και πολλαπλάσιο τουρισµό σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον…

 

4 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΡΙΣΗ
Σε όλα τα παραδείγµατα µε µεγάλο έλλειµµα ορθής διαχείρισης - από τα επικίνδυνα τρόφιµα µε ευρωτίαση ή αντιβιοτικά µέχρι το νερό µε το εξασθενές χρώµιο και τα νιτρικά ή τις πυρκαγιές του 2007 - υπάρχει ένας κοινός παρονοµαστής: ένα πρόβληµα ξεκινά µικρό, αλλά χωρίς την κατάλληλη και άµεση διαχείρισή του σύντοµα γίνεται µεγάλο και µετατρέπεται σε κρίση. Ακριβώς όπως µια φωτιά είναι πανεύκολο να σβηστεί το πρώτο λεπτό της ζωής της αλλά τόσο δύσκολο ύστερα από δέκα λεπτά… Για να διαχειριστούµε όµως µια κρίση πρέπει να γνωρίζουµε το πώς. Το βιβλίο αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο διαχείρισης περιβαλλοντικών και διατροφικών κρίσεων.

----------------------
στο 4. δυστυχώς έχει δημοσιευθεί λάθος φωτό, η σωστή είναι αυτή.

No comments: