Friday, 14 January 2011

Ελληνικός Χρυσός : το ΥΠΕΚΑ κάνει πίσω...και η σιωπή είναι χρυσός!


τελικά τα όνειρα θερινής νυκτός κρατάνε για λίγο...

όνειρο απατηλό ήταν η διαβούλευση...που υποσχέθηκε η κυβέρνηση για την Ελληνικός Χρυσός.
με χθεσινό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ αριθμ πρωτ 164/13.1.2011 η διαβούλευση θα γίνει στην ...Αθήνα...

καλούνται όλοι οι κάτοικοι Χαλκιδικής να πάνε στην Αθήνα!
αυτό θα πει...ρύπανση περιβάλλοντος και ...πράσινη ανάπτυξη!

αχ Τίνα μου...
αχ Μαργαρίτα μου...
αχ Καρχιμάκη μου...

6 comments:

Stinger said...

«Οι παρωπίδες προσφέρουν ασφαλή προσανατολισμό».
(Παναγιώτης Κονδύλης)

---------------------------

Είναι προφανές, ότι μερίδα της τοπικής κοινωνίας στη Β. Χαλκιδική δεν την ενδιαφέρει η διαβούλευση, αλλά το πώς δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Το γελοίον του πράγματος είναι ότι ζητά διάλογο από «μηδενική»(;) βάση. Τι τον θέλει το διάλογο, αφού εξαρχής τοποθετείται αρνητικά και δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.

Το γνωστό συνοθύλευμα τοπικών «οκολόγων», «ενεργών»(;) πολιτών, «προοδευτικών» ομάδων, «κοινωνικών»(;) κινημάτων κλπ κλπ έχει σαν μοναδικό στόχο να κάνει μπάχαλο κάθε εκδήλωση διαβούλευσης. Είτε γίνει στη Χαλκδική είτε στην Αθήνα είτε στο Βόρειο Πόλο. Παραγοντίσκοι, πολιτικάντηδες και σαλτιμπάγκοι κάθε είδους, σιγοντάρουν και υποδαυλίζουν κλίμα τεχνητής έντασης. Ετσι βέβαια απαξιώνεται κάθε έννοια συμμετοχικής διαδικασίας-ώ! τι ειρωνεία, από αυτούς που οδύρονται για δήθεν υποβάθμιση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών.

Και μια συμβουλή προς τους (εις τα «οικολογικά») ναυτιλλόμενους: Μάθετε ότι πρέπει κάποτε να προτείνετε και κάτι για to πώς θα γίνουν πράγματα και πώς θα πάνε μπροστά και όχι μόνο πώς και τί δεν θα γίνει.

Yannis Zabetakis said...

@stinger

http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/01/15/marg-koutras/

αρκεί το λινκ!

να προτείνει ποιος ?

ο τοξινωμένος?
ή ο ρυπαντής?

αλήθεια...ρυπαντής δεν είστε?

Anonymous said...

ΣXETIKH ANAΡTHΣΗ:
http://enpoarneas.blogspot.com/2011/02/15.html
27 Φεβρουαρίου 2011 1:31 μ.μ.

"Η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός πρέπει να επιστρέψει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ"

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1927&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

"Reference: IP/08/1927 Date: 10/12/2008

IP/08/1927
Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2008

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή κινεί έρευνα σε βάθος για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι 11 εκατ. €

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα σε βάθος βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι όροι της πώλησης των κρατικής ιδιοκτησίας Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι 11 εκατ. € συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάσει την πώληση των μεταλλείων, που πραγματοποιήθηκε μάλιστα χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών, σε τιμή που φαίνεται ότι είναι κατώτερη της αγοραίας αξίας τους.

Η κίνηση έρευνας σε βάθος θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να σχολιάσουν τα προτεινόμενα μέτρα. Αυτό δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Neelie Kroes είπε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν χορηγήθηκε κάποιο κρυφό πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. σε βάρος των ελλήνων φορολογουμένων και ότι η Ελλάδα ενέργησε όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιδιώτης πωλητής σε σχέση με την πώληση των υπόψη περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου.»

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή έλαβε καταγγελία βάσει της οποίας ήδη από το 2003 η Ελλάδα είχε χορηγήσει παράνομες ενισχύσεις στην μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο πλαίσιο της πώλησης των κρατικής ιδιοκτησίας Μεταλλείων Κασσάνδρας έναντι 11 εκατ. €. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας παράγουν χρυσό και χαλκό.

Η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πώλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας χωρίς ανοικτή, διαφανή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής προσφορών σε τιμή πολύ κατώτερη της αγοραίας.

Τον Ιούνιο του 2004, έξι μόλις μήνες μετά την συναλλαγή αυτή, μια διεθνής εταιρεία παροχής συμβουλών στον μεταλλευτικό κλάδο υπολόγισε την αγοραία αξία των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε 408 εκατ. €, δηλαδή πάνω από τριανταπέντε φορές μεγαλύτερη της τιμής πώλησης των μεταλλείων.

Επιπλέον, η σύμβαση πώλησης περιλάμβανε φοροαπαλλαγή και μείωση των διαφόρων νομικών αμοιβών υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..

Βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, οι παρεμβάσεις του δημοσίου σε εταιρείες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθούν ελεύθερες ενισχύσεων εφόσον πραγματοποιούνται υπό όρους αποδεκτούς για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς (αρχή του επενδυτή της οικονομίας της αγοράς).

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο το δημόσιο ενήργησε ως πωλητής της οικονομίας της αγοράς στο πλαίσιο της πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Το μη εμπιστευτικό κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης NN 61/2008 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων < http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/> που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναφέρονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News ".

( Reference: IP/08/1927 Date: 10/12/2008 )

πηγή:http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa- H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαικής 'Ενωσης

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1927&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

2 Μαρτίου 2011 7:51 μ.μ.

Anonymous said...

ΣXETIKH ANAΡTHΣΗ:
http://enpoarneas.blogspot.com/2011/02/15.html
27 Φεβρουαρίου 2011 1:33 μ.μ.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/216&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Reference: IP/11/216 Date: 23/02/2011

IP/11/216
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2011

"Κρατικές ενισχύσεις: Η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός πρέπει να επιστρέψει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους, και ότι, ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων.

Το ύψος της επιδότησης υπολογίστηκε σε 14 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών, το συνολικό ποσό που το Δημόσιο πρέπει να ανακτήσει από τον δικαιούχο ανέρχεται σε 15,3 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, η οποία κινήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1927 < http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1927&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en > ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 11 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής τους αξίας.

Τα μεταλλεία βρίσκονται στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, στη βόρεια Ελλάδα.
Είναι γνωστά για την παραγωγή χρυσού, αλλά και χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αργύρου.

Η Ελληνικός Χρυσός ιδρύθηκε με σκοπό την αγορά των μεταλλείων. Επί του παρόντος ανήκει στην καναδική μεταλλευτική εταιρεία European Goldfields.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Επίσης, η πωλητήρια σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή από τους φόρους συναλλαγών.

Η Επιτροπή έλαβε σχετική καταγγελία τον Ιούλιο του 2007.

Έκθεση σχετικά με την Ελληνικός Χρυσός, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε λίγο μετά την πώληση, υπολόγισε την αξία των μεταλλείων σε 25 εκατ. ευρώ.
Οι φόροι που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επί της πώλησης ανέρχονται σε 1,34 εκατ. ευρώ.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελληνικός Χρυσός έλαβε παράνομη κρατική ενίσχυση, την οποία η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει, μαζί με τους τόκους.

Το μη εμπιστευτικό κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης C 48/2008 < http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2007_0330.html > στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοινώνονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News < http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html >."

( Reference: IP/11/216 Date: 23/02/2011 )

πηγή:http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa - H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/216&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Anonymous said...

ΣXETIKH ANAΡTHΣΗ:
http://enpoarneas.blogspot.com/2011/03/blog-post_01.html
2 Μαρτίου 2011 5:34 μ.μ.

πηγή: http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa - H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

..."o χρυσός, η (τότε) εικαζόμενη κρατική ενίσχυση, η "Ελληνικός Χρυσός" και η Ελλαδίτσα μας"...

Βρυξέλλες, 10.12.2008
E(2008) 7853 τελικό

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/228780/228780_924004_12_1.pdf

Θέμα: C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) – Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
- Ελλάδα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΤΑ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
6. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βρυξέλλες, 10.12.2008
E(2008) 7853 τελικό
πηγή: http://europa.eu/index_el.htm
Εuropa - H διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/228780/228780_924004_12_1.pdf

(τα συμπεράσματα δικά σας)

Anonymous said...

http://www.topontiki.gr/article/14322
ΤΡΙΤΗ, 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Χρυσές μπίζνες
Της Gold Finger

Κάποιους ο χρυσός τους έφερε κοντά… κατά 15 εκατομμύρια ευρώ, αφού το ελληνικό δημόσιο πούλησε κοψοχρονιά την περιουσία του και οι επενδυτές ανταμείφθηκαν και με κοινοτική επιδότηση!

Και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφάσισε ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, παρανόμως έλαβε κοινοτική επιδότηση για την αγορά από το ελληνικό δημόσιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας και οφείλει να τα επιστρέψει και μάλιστα με τόκο!

Η ιστορία είναι άκρως διδακτική και οικτρά επαναλαμβανόμενη στη χώρα μας…

Το 2003 το ελληνικό δημόσιο πούλησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ιδιωτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και η εταιρεία έλαβε παράλληλα και κοινοτική επιδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ!
Συν τοις άλλοις, η ιδιωτική εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών!

Το 2007 έγινε καταγγελία στην Κομισιόν για χορήγηση παράνομων ενισχύσεων και το 2008 ξεκίνησε έρευνα το θέμα.

Τρία χρόνια μετά, η Κομισιόν αποφάσισε ότι πρόκειται για σκαστή παρανομία αφού « η τιμή πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, αντί 11 εκατ. ευρώ ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους, και ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων».

Η Επιτροπή ζητά τώρα την επιστροφή του ποσού της επιδότησης που υπολογίζεται σε 14 εκατ. ευρώ, συν 1,3 εκατ. ευρώ για τους φόρους που δεν πλήρωσε η εταιρεία, συν τους τόκους.

Και τώρα θαυμάστε την απάντηση της εταιρείας και του προέδρου της Δημήτρη Κούτρα… «Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ είναι αστείο μπροστά στην επένδυση του 1 δισ. ευρώ που σχεδιάζουμε.
Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση είναι αστήρικτη και θα προσφύγουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια».

Αφού λοιπόν το ποσό είναι αστείο παρακαλούμε να επιστραφεί πάραυτα στο δημόσιο ταμείο. Και όταν πάτε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και εάν δικαιωθείτε θα σας επιστραφεί και με τόκο…

Υ.Γ

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ανήκει κατά 95% στην εταιρεία EUROPEAN GOLDFIELDS LTD η οποία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ – μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

http://www.topontiki.gr/article/14322