Monday, 8 February 2010

Αδειοδότηση, Περιβαλλοντική Επιθεώρηση, Μη Συμμόρφωση, Πρόστιμα και Ρύπανση…στην Ελλάδα του 2010


Real News, 7.2.2010
υπάρχει ελπίς! ο Ασωπός θα ανέβει στην ΒΙ.ΠΕ.Ριτσώνα Α.Ε.

ήρωας ο Νομάρχης!!!

10 comments:

katerina said...

Ζουμε σε εικονικη πραγματικότητα Γιάννη.
Ζουμε στην πραγματικότητα των ασκήσεων επι χάρτου.

Stinger said...

Είναι γεγονός ότι η αδειοδότηση μιάς δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μιά διαδικασία που απαιτεί Ιώβειο υπομονή και τεράστια αποθέματα αντοχής. Ο προς αδειοδότηση ενδιαφερόμενος έχει να περάσει όχι απλώς από τον λαβύρινθο και τον Μινώταυρο της γραφειοκρατίας, αλλά και από μιά σειρά άλλα εμπόδια, μεταξύ των οποίων ασαφής νομθεσία, έλλειψη κριτηρίων αναφοράς/αξιολόγησης, αντιδρούσες ομάδες πίεσης, ΣτΕ, τοπικοί φορείς κλπ κλπ. Επιπλέον, το πλαίσιο δραστηριοποίησης (αδειοδοτικό, χωροταξικό, φορολογικό, ανταγωνισμού, κρατικής πολιτικής,…) συνεχώς μεταβάλλεται. Γιά τους λόγους αυτούς είναι λογικό να μην προσδοκούμε πλέον σοβαρές επενδύσεις (τα αποτελέσματα βέβαια αρχίζουμε να τα βιώνουμε), αφού τελικά μόνον μαύρο, βρώμικο ή αδήλωτο χρήμα μπορεί να διακινηθεί/ελιχθεί/επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ας βρούμε το θάρρος να το παραδεχθούμε.

Οσον αφορά τη σύγκριση Ελλάδας-Μ. Βρετανίας(;!) και την κατάταξη μιάς δραστηριότητας προκειμένου αυτή να αδειοδοτηθεί: Προς πληροφόρηση αναφέρω ότι η ΚΥΑ 15393/2332/2002 ("Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθρ. 3 του Ν. 1650/1986 κλπ") αυτό ακριβώς καλύπτει, δηλ. την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε πολύ ειδικές κατηγορίες. Π.χ. μόνον γιά τη βιομηχανία τροφίμων προβλέπει 39 ειδικές περιπτώσεις. Μιά καλύτερη ενημέρωση πριν κάποιος μη σχετικός γράψει ανάλογα άρθρα στον Τύπο γιά τέτοια θέματα, είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένη.

Τέλος, όσον αφορά τα πρόστιμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αυτά δεν επιβάλλονται μόνον από τον τοπικό Νομάρχη, αλλά ανάλογα με το ύψος τους, ακόμη και από τον Υπουργό. Οπως έχει επίσης κατ΄επανάληψη αναφερθεί, στο 80-90 % των περιπτώσεων αυτά τα περιβαλλοντικά πρόστιμα ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΥΝ στα δικαστήρια, όπου καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι και ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΥΤΟ. Και βέβαια δεν έχει σχέση με το είδος των παραβάσεων, το ύψος των προστίμων ή την παρακολούθηση της συμμόρφωσης από τη μεριά των ελεγκτών.

fantasy said...

Ο νόμος καθορίζει σαφείς ημερομηνίες απόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήσεις των πολιτών στις 20 ημέρες. Ακόμη και στο στάδιο της περιβαλοντικής αδειοδότησης η υπηρεσία που χειρίζεται το φάκελο έχει το δικαίωμα αν δεν λάβει τις γνωμοδοτήσεις των φορέων (δασαρχείου, νομαρχίας, αρχαιολογιών, κλπ) εντός 20 ημερών να θεωρήσει ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις είναι θετικές και να αδειοδοτήσει το έργο.

Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η προσχηματικότητα και η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που οδηγεί σε καθυστερήσεις μέσω διορθώσεων, επαναυποβολών, κλπ.


Το ότι καταπίπτουν τα πρόστιμα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει παράβαση, αλλιώς δεν θα υπήρχαν βαριά μέταλλα στο νερό, αλλά ότι δεν έχει διαπιστωθεί σωστά. Ο ελεγκτής μπορεί να επιμορθωθεί και να πιστοποιηθεί και ένα τρόπος είναι μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που οργανώνει σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους.

Stinger said...

Ο νόμος ορίζει σαφείς ημερομηνίες, αλλά ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΕΒΕΤΑΙ. Να το πούμε όμως κι αλλιώς: Αν η αρχαιολογία ή το δασαρχείο δεν έχουν γνωμοδοτήσει εντός προθεσμίας, τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο υπάλληλος που χειρίζεται την αδειοδότηση; Να θεωρήσει ερήμην τους ότι η έλλειψη γνωμοδότησης ισοδυναμεί με θετική γνωμοδότηση; Ωραίο ανέκδοτο.

Αναφερόμαστε βέβαια σε κάθε δραστηριότητα και όχι μόνο βιομηχανική. Π.χ. και οι τουριστικές επενδύσεις τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Πέραν των γνωμοδοτήσεων, ο μείζων λόγος καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις (αν δηλαδή βγεί τελικά άδεια κι αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει την προσπάθεια...) είναι οι διαρκείς παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα, των αντιτιθέμενων στη δραστηριότητα: "οικολόγοι", τοπικοί φορείς κάθε είδους, παραρτήματα κομμάτων και λοιπές ομάδες πίεσης, αλλά και αντιθέτων συμφερόντων μικρο- ή μεγαλο-επιχειρηματίες, επιστρατεύουν κάθε μέσο, μέχρι προσφυγές στη Δικαιοσύνη και δη στο ΣτΕ για να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Το ότι τα περιβαλλοντικά πρόστιμα εκπίπτουν στα δικαστήρια, κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσει τον ψυχρό παρατηρητή σε άλλο συμπέρασμα και όχι στο ότι η αιτία είναι η υποτιθέμενη μη εύρεση της παράβασης και η κακή τεκμηρίωση των ευρημάτων, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των ελεγκτών. ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΙΑ-ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ. ΟΛΟΙ ΔΗΛ. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ;
Μήπως είναι πιο λογικό να υποθέσουμε ότι τα ευρήματα δεν μπορούσαν να τεκμηριωθούν καλύτερα, διότι απλούστατα ήταν τραβηγμένα από τα μαλλιά ή ακόμη κι ότι δεν είχαν καμμία βάση; Μήπως το γεγονός ότι η ρύπανση παραμένει εκεί, τo επιβεβαιώνει και τελικά υπάρχουν κι άλλοι πολλοί ρυπαντές που δεν τους ακούμπησε κανένας έλεγχος; Διότι π.χ. δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη ή λειτουργούν τη νύχτα χωρίς φεγγάρι. Μήπως υπάρχουν κι άλλες πηγές ρύπανσης, ακόμη και για τα βαρέα μέταλλα και κανένας έλεγχος δεν τις βρήκε, π.χ. χωματερές και ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών και αποβλήτων άγνωστης/γνωστής προέλευσης, ακόμη και μέσα στο ποτάμι; Αφήνω κατά μέρος το ότι η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού και των υπόγειων υδάτων δεν έχει να κάνει μόνο με βαρέα μέταλλα. Αλλά ποιός να ασχολείται τώρα με άλλα είδη ρύπανσης και άλλες πηγές, όταν οι ρυπαντές έχουν στοχοποιηθεί προκαταβολικά και το μόνο που απομένει είναι να βρεθούν ότι είναι ένοχοι μέσω των "ορθών" ελέγχων από "καλώς" εκπαιδευμένους ελεγκτές.

Yannis Zabetakis said...

δείτε αύριο το πρωί κείμενό μου στην Athens News και στα

www.tracefoodchain.com
www.zabetakis.net

...in English, because Asopos is not a greek only problem...

where I am explaining why audits can be a powerful tool...

fantasy said...

Stinger, εσύ το τραβάς από τα μαλλιά.
α) Στην ΚΥΑ H.Π.11014/703/Φ104 για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΦΕΚ 332Β/20-3-03)που εφαρμόζεται μαζί με αυτή που ανέφερες το λέει καθαρά "Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια, Νομαρχία) από την παραλαβή των ως άνω
γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγρ. 2 (15 ημέρες)και ανεξάρτητα
από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, προβαίνει εντός 5 ημερών σε Π.Π.Ε.Α."
Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος θεωρούν ότι η έλλειψη γνωμοδότησης τεκμαίρεται ως θετική και προβαίνουν σε ΠΠΕΑ. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική αλλιώς δεν θα αδειοδοτούνταν κανένα έργο.

β) Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη στη δημοκρατία να λέει τη γνώμη του και μάλιστα εν μέσω προώθησης αειφόρου ανάπτυξης. Βασικές αρχές της είναι η διαφάνεια και η διαβούλευση με τους πολίτες. Όταν καταστρατηγούνται δημιουργείται δκαιολογημέμη καχυποψία στους πολίτες και αντίδραση.

γ)Η σημειακή ρύπανση των βαρέων μετάλλων είναι βιομηχανική. Δεν ξέρω να υπάρχει Cr σε οικιακά απόβλητα.

Τι μας λες τώρα; Να κλείσουμε τα μάτια στη μεγαλύτερη και πιο ανεξέλεγkτη βιομηχανική ζώνη της χώρας; Να διορθωθούν πρώτα όλες οι άλλες λάθος πρακτικές αγροτών, χωματερών, βιολογικών δήμων και μετά να ασχοληθούμε με τη βιομηχανία;

Yannis Zabetakis said...

@fantasy

μην αρπάζεσαι με τον αξιότιμο stinger!
διότι

1.αν χαζέψεις στα κατά καιρούς σχόλιά του στο antigold
και
2. αν λάβεις υπόψη σου ότι είναι εργαζόμενος σε μεταλλεία...

προφανώς ο στόχος του είναι να ρίξει την μπάλα αλλού και το φταίξιμο στους αγρότες και στα φυτοφάρμακα!

anyway, έχεις απόλυτο δίκιο σε όσα γράφεις!

στα πλαίσια της διαφάνειας...
η ΑΕΠΟ της εταιρείας του stinger μπορεί να αναρτηθεί στο διαδίκτυο?

οέο

fantasy said...

Καλέ τι αρπάζομαι. Εδώ προσφέρουμε free consulting σε όλους τους καλούς φίλους αυτού του ιστολογίου. Κάποιοι αρμόδιοι χρεώνουν γρηγορόσημα για αυτά που δικαιούται ο πολίτης και τα περνάν και σαν εξυπηρέτηση.

Stinger said...

Η βιομηχανική ρύπανση είναι σημειακή και γενικά όχι το αντίστροφο. Επιπροσθέτως, τα οικιακά απορρίματα ή καλύτερα οι χώροι απόρριψής τους, είναι πηγή ρύπανσης, εκτός των άλλων και με βαρέα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου εξασθενούς χρωμίου. Από ό,τι διαπιστώνω φαίνεται ότι πρέπει να πληροφορήσω πως στους ΧΑΔΑ της ευρύτερης γειτονιάς σας (όποια κι αν είναι αυτή) απορρίπτονται τα πάντα: από μπαταρίες και computer μέχρι θερμοσίφωνες, σωλήνες, χρωστικές, μπάζα οικοδομών και κάθε λογής μεταλλική συσκευή και απορρίματα διαφόρων συνεργείων. Επιτήδειοι επίσης αναμιγνύουν στερεά απορρίματα με υγρά απόβλητα άγνωστης προέλευσης και τα απορρίπτουν στους ίδιους ανεξέλεγκτους χώρους. Ενας ΧΑΔΑ αποτελεί περιβαλλοντική βόμβα και ειδικότερα τα ζουμιά του θα κυκλοφορήσουν στην επιφάνεια απορρεόντας, ενώ άλλα θα οδεύσουν προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Προφανώς θα ρυπάνουν επίγεια και υπόγεια ύδατα. Αν τώρα κάποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι για τη ρύπανση με βαρέα μέταλλα ευθύνεται μόνον η βιομηχανία, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί παρά να είναι επιεικώς εμπαθής.

Δεν ειπώθηκε βέβαια ποτέ από τον γράφοντα να μην αντιμετωπισθεί η βιομηχανική ρύπανση, αν και πρέπει να μπουν περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Η αντιμετώπιση όμως της ρύπανσης πρέπει αν είναι η ίδια για ΟΛΟΥΣ τους ρυπαντές κι αυτό δεν το βλέπω. Για τη βιομηχανία είδα δράση. Να (ξανα-) ρωτήσω επομένως για πολλοστή φορά: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ;;

Για τη στόχευση των ρυπαντών και τη μονομέρεια, θα παραπέμψω σε μια παρέμβασή μου στην επικαιρότητα, που την ανάρτησε ένα φιλόξενο μπλογκ:

http://kontodespoti.blogspot.com/2010/02/blog-post_1232.html

fantasy said...

Οι επιτήδειοι που αναφέρεις μεταφέρουν κρυφά σε χωματερές βιομηχανικά απόβλητα που ξεφεύγουν από τους ελέγχους. Οπότε πάλι στην ίδια αναγκαιότητα ελέγχων στη βιομηχανία ερχόμαστε.

Για τις χωματερές κάθε δήμου έχει ληφθεί μέριμνα την τελευταία πενταετία να λειτουργεί μόνο μία χωματερή ανά δήμο, εκεί τουλάχιστον που αδειάζουν τα απορριμματοφόρα του δήμου. Οι υπόλοιπες χωματερές έχουν μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο σε πολλούς νομούς έχει ήδη ολοκληρωθεί

Για τους αγρότες υπάρχει το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης.

Γιατί εσύ βλέπεις στοχοποίηση και μάλιστα για ένα ρύπο που είναι καθαρά βιομηχανικός στην ένταση που παρουσιάζεται. Το λέει και η Wikipedia: "Hexavalent chromium is used for the production of stainless steel, textile dyes, wood preservation, leather tanning, and as anti-corrosion and conversion coatings as well as a variety of niche uses."

Απορώ που είδες δράση στη βιομηχανία. Δράση θα είναι όταν μειωθεί και εξαλειφθεί η ρύπανση.